Aktualności

Dofinansowanie z UE

2013.01.09

Beneficjent: MX Solution Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie i  wdrożenie aplikacji B2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami MX Solution Sp. z o.o.”

Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na celu automatyzację wymiany informacji handlowych i automatyzację procesów biznesowych realizowanych pomiędzy MX Solution Sp. z o.o., a podmiotami współpracującymi – dostawcami i odbiorcą. Dzięki nowemu systemowi B2B wszystkie zachodzące między firmami procesy będą maksymalnie uproszczone i zautomatyzowane. Projekt stanowi odpowiedź na płynące z rynku potrzeby oferowania usług wysokiej jakości, przy świadczeniu których, do minimum sprowadzone zostało ryzyko zaistnienia ludzkiego błędu.

Bezpośrednim efektem wdrażanego systemu B2B, będzie osiągnięcie maksymalnego skrócenia czasu  realizacji zamówienia dla odbiorcy ostatecznego Wnioskodawcy.  System B2B opiera się na wdrożeniu rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację następujących procesów biznesowych występujących pomiędzy partnerami projektu:

  •     Proces ofertowania
  •     Proces realizacji zamówienia
  •     Proces sprzedaży/reklamacji
  •     Proces monitorowania stanu należności/rozliczeń
  •     Proces magazynowo – logistyczny
  •     Proces raportowania.


System B2B zawiera moduły automatycznie realizujące większość procesów biznesowych i znacznie ułatwiających współprace partnerów. Wdrożone rozwiązania informatyczne umożliwią stosowanie przez partnerów podpisu elektronicznego oraz wymianę danych za pomocą standardu EDI. Realizacja projektu i wdrożenie systemu przyczyni sie do usprawnienia współpracy, ograniczenia zaangażowania pracowników firmy w codzienne, rutynowe czynności i minimalizacji kosztów administracyjnych. Realizacja wnioskowanego projektu przyczyni się przede wszystkim do automatyzacji wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B i zwiększenie efektywności procesów biznesowych będzie zatem miało znaczny wpływ na wzrost konkurencyjności na rynku współpracujących przedsiębiorstw.

Okres realizacji: 01/01/2013 – 31/10/2014

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-02-055/12-00

Wartość projektu: 1 669 700,00 PLN, wartość dofinansowania: 984 670,00 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.2 PO IG jako % wydatków kwalifikowanych -  58,97%

 

Ogłoszenie o planowanym zakupie 1

 

Ogłoszenie o planowanym zakupie 2

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 
 
 

Newsletter

Adres e-mail dodany
Adres e-mail usunięty