Preton Saver - System optymalizacji kosztów wydruków.

Instalowany na komputerach użytkowników system automatycznej redukcji kosztów wydruków poprzez weryfikację i eliminację zbędnych (nakładających się na siebie na wydruku) pikseli generowanych przez mechanizm drukujący urządzeń laserowych, atramentowych i pigmentowych. Nie wymaga kosztownych audytów, działa na sprzęcie dowolnego producenta bez konieczności zakupów nowego sprzętu lub wymiany już istniejącej floty, jest gotowy do uruchomienia i działa czyli przynosi oszczędności natychmiast po zainstalowaniu. Zawiera również w sobie moduł raportowania dla administratora.

        

                         Technologia optymalizacji pikseli.                                                          Widok modułu administracyjnego i raportowego.

 

Newsletter

Adres e-mail dodany
Adres e-mail usunięty