Dane rejestrowe

MX Solution Sp. z o.o. Al. Poprzeczna 82, 51-167 Wrocław, tel. +48 71 721 37 00, fax. +48 71 721 34 03
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr 0000361050, NIP: 676-242-30-21, REGON: 121264024
nr konta: Alior Bank 56 2490 0005 0000 4530 9967 7050 

Kapitał Zakładowy: 5000,00 PLN

Dane kontaktowe

ul. Wrocławska 1A
55-095 Długołęka,
tel. +48 71 721 37 00,
fax. +48 71 721 34 03

wroclaw@mxsolution.pl

Sekretariat +48 71 721 37 00

DZIAŁ HANDLOWY

Tomasz Sikora
Key Account Manager
Tomasz.Sikora@mxsolution.pl

Andrzej Bernatek
Specjalista ds. Obsługi Klienta Korporacyjnego
+48 71 721 37 02 / Andrzej.Bernatek@mxsolution.pl

Paweł Mik
Specjalista ds. sprzedaży
+48 71 721 37 03 / Pawel.Mik@mxsolution.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY PRZETARGOWEJ

Kinga Kaczyńska
Specjalista ds. Sprzedaży Przetargowej
+48 71 721 37 04 / Kinga.Kaczynska@mxsolution.pl

DZIAŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO

+48 71 721 37 30 / wsparcie@mxsolution.pl

Marek Skóra
Kierownik Działu Wsparcia Technicznego
+48 71 721 37 31 / Marek.Skora@mxsolution.pl

 

 
 
 

Newsletter

Adres e-mail dodany
Adres e-mail usunięty