Usługi Projektowe
 • Projektowanie systemów bazodanowych.
 • Projektowanie systemów bezpieczeństwa IT.
 • Wizualizacyjne systemy wsparcia sprzedaży.
 • Systemy zarządzania flotą drukującą.
 • Rozwiązania obiegu i archiwizacji dokumentów.
 • Migracja, konsolidacja i centralizacja wielodomenowych środowisk.

Audyt IT
 • Analiza sieci i dróg prowadzących do systemów.
 • Testy istniejących zabezpieczeń sprzętowych i luk w oprogramowaniu.
 • Sprawdzanie bezpieczeństwa systemów archiwizacji.
 • Ochrona współdzielonych zasobów systemowych.
 • Testy bezpieczeństwa serwerów pocztowych i www.
 • Audyt aplikacji www - pentesting z Internetu i whitebox testing.
 • Testy wydajności i DoS.
 • Sprawdzenie skuteczności ochrony antywirusowej.

Audyt Bezpieczeństwa
 • Testy penetracyjne sieci informatycznych.
 • Analiza zabezpieczeń programowych.
 • Testowanie działania zapory firewall.
 • Testowanie dostępnych usług sieciowych.
 • Audyt WiFi, Social Engineering, VoIP

Bazy Danych
 • Instalacja i konfiguracja baz danych na platformie Windows Server.
 • Planowanie, wdrażanie i utrzymanie środowisk
 • AD, Exchange, SP, TMG.
 • Optymalizacja istniejących rozległych baz danych AD.
 • Tworzenie unikalnych zapytań do baz danych.
 • Administracja bazami danych.

Archiwizacja
 • Dostawa urządzeń dyskowych i taśmowych.
 • Dostawa i konfiguracja oprogramowania archiwizującego.
 • Zabezpieczenia istniejącej infrastruktury IT.
 • Zdalna replikacja danych.
 

Newsletter

Adres e-mail dodany
Adres e-mail usunięty